நான் ஒரு நீண்ட இரும்பு படிக்கட்டின் உச்சியில் இருப்பதாக கனவு கண்டேன், கீழே செல்ல நான் பயந்தேன், பின்னர் என் முன்பல் ஒன்று படிக்கட்டின் மேல் தண்டவாளத்தில் உடைந்தது, அது மிகவும் சத்தமாக இருந்தது.