ஒரு கார் என் மனைவியைத் தாக்கியதை நான் ஒரு கனவில் கண்டேன், ஆனால் அது லேசான அடி, பின்னர் என் மனைவி வேகமாக ஓடி விபத்தில் இருந்து தப்பினார்